SVP & HVC sluiten overeenkomst met Eavor voor gesloten geothermie-oplossing

Geothermiepartners HVC en SVP en geothermisch technologiebedrijf Eavor Europe hebben een overeenkomst gesloten om hun gesloten geothermie-oplossing nader te onderzoeken voor de situatie in Purmerend. Het zou daarbij de eerste toepassing van deze veelbelovende techniek in Nederland zijn.

De vraag naar duurzame warmte neemt toe in Purmerend en omstreken. Zowel door de groei van het aantal nieuwbouwwoningen, maar ook als gevolg van het aardgasvrij maken van de bestaande woningen, neemt de vraag naar duurzame warmte toe. Daarnaast wil SVP de inzet van haar aardgasgestookte piek- en hulpketels verder terugdringen. Daarom werkt SVP aan een bronnenstrategie om naast de duurzame warmte uit de BioWarmteCentrale (BWC), andere duurzame bronnen op het warmtenet aan te sluiten. Een kansrijke optie daarbij is diepe geothermie. SVP heeft daartoe recent een samenwerking met HVC gesloten. Beide bedrijven hebben inmiddels een opsporingsvergunning aangevraagd voor een open geothermie ontwikkeling in Edam-Volendam. Bij open geothermie wordt daartoe warm water van ongeveer 3 km diepte naar boven gepompt, waarna het wordt uitgekoeld en via een tweede put weer teruggevoerd in de aarde. Deze manier van aardwarmtewinning is afhankelijk van de aanwezigheid een goed doorlaatbaar gesteente in de ondergrond wat niet overal het geval is.

Het bedrijf Eavor heeft een innovatieve geothermie technologie ontwikkeld waarvoor de aanwezigheid van een goed doorlaatbaar gesteente in de ondergrond geen vereiste is. Een eerste demonstratie-installatie is al meer dan een jaar in Canada in bedrijf. Met de Eavor technologie worden twee putten tot een diepte van 3 tot 4 kilometer diepte geboord en via een stelsel van horizontale boorgaten met elkaar verbonden. Het is daarmee een gesloten systeem. In wezen is het een grote radiator, waar koud water naar beneden stroomt, in het horizontale gangenstelsel opwarmt en weer naar boven stroomt.
De ondergrond rond Purmerend lijkt goed geschikt om speciaal met behulp van de gesloten Eavor Loop™ technologie warmte te winnen. Eavor Europe verwacht binnenkort de benodigde opsporingsvergunning voor aardwarmte te krijgen voor het gebied. De Eavor Loop™ technologie heeft verder veel milieu technische en operationele voordelen en voorziet in langdurige betrouwbare levering van duurzame warmte.