Veiligheid

Met de warmte van stadsverwarming Purmerend (SVP) krijgt u op een betrouwbare, comfortabele én veilige manier duurzame warmte. Het warmtedistributienet van SVP levert warmte en transporteert heet water dat tussen de 50 – 90 graden Celsius is: het stadsverwarmingwater. Dit water wordt gebruikt voor de centrale verwarming in woningen en bedrijfspanden en voor het opwarmen van het tapwater. Het is in beginsel een veilig systeem, maar net als bij gas en elektriciteit zijn er ook risico’s aan verbonden.
Met de informatie op deze pagina leest u over deze mogelijke risico’s voor u als klant en over wat u zelf kunt doen om die risico’s te beperken.