Primeur: Drone-inzet voor lekdetectie

Primeur: Drone-inzet voor lekdetectie

Drone-onderzoek voor inspectie warmteleidingen

SVP gaat voor het eerst met een drone een deel van de warmteleidingen inspecteren. De drone is voorzien van een warmtecamera. Hiermee kunnen we eventuele lekkages in leidingen vaststellen. Het bedrijf Aero-Metrics voert voor ons dit onderzoek uit. Het onderzoek wordt uitgevoerd op vrijdag 16 februari a.s. tussen 08:00-12:00 uur.

AVG / Privacy

De dronepiloot is geregistreerd bij de RDW. Hierbij respecteren wij uiteraard de geldende regels volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de specifiek voor drones geldende regels.

Gebied

Ongeveer in deze gebieden gaat de drone vliegen:

Rotanstraat
Kometenstraat
Clara Visserstraat

Bewoners van de gebieden zijn via brief / mail op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van de drone en mogelijk lichte geluidsoverlast.

UPDATE – Rekenfout ACM – Klanten krijgen max € 36 terug

17-07-2024

De toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een rekenfout gemaakt in de berekening van het maximumtarief voor het vastrecht warmte. SVP gaat dit bedrag uiterlijk februari 2025 uitkeren.

Lees meer

Rekenfout ACM – Kleine correctie op het vastrecht: klanten krijgen € 36 terug

27-06-2024

De toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een Herstelbesluit maximumtarief vastrecht warmte gepubliceerd naar aanleiding van een door hen gemaakte rekenfout. Deze zat in de berekening van dit tarief voor 2024 dat ze eind vorig jaar (2023) publiceerden. Dit herstelbesluit houdt in dat het maximum vastrecht met 36 euro (inclusief btw) omlaaggaat.  

Lees meer