Prinsjesdag: Prijsplafond voor Energie

Het tijdelijke prijsplafond
De afgelopen maanden zijn de prijzen van gas en elektriciteit enorm gestegen. Op Prinsjesdag (20 september 2022) is door het kabinet een prijsplafond voor energie aangekondigd dat ingaat op 1 januari 2023, en vooralsnog een jaar zal duren. In de gepubliceerde brief aan de Tweede Kamer wordt alleen gesproken over elektriciteit en gas en nog niet over warmtelevering. Het is nu dus nog niet duidelijk wat dit betekent voor het warmtetarief in 2023. Als SVP zetten we erop in dat er ook een regeling komt voor warmteklanten. We verwachten dat de komende weken meer hierover duidelijk wordt.

Situatie in 2022
Op dit moment zijn de warmtetarieven van SVP veel lager dan het (voorgenomen) prijsplafond voor aardgas. Het warmtetarief van SVP is op dit moment 32,62 euro per GJ incl. BTW. Dat is vergelijkbaar met een gasprijs van ca. 1 euro per m3, inclusief BTW en energiebelasting (ter vergelijking: bij het prijsplafond voor aardgas gaat het nu over 1,50 euro/m3). Omdat dit tarief voor het hele jaar 2022 geldt en niet tussentijds zijn aangepast, zijn klanten van SVP op dit moment gemiddeld gesproken veel goedkoper uit dan mensen die aardgas verbruiken. Dit verschil kan wel oplopen tot een factor 4. Uit berekeningen blijkt dat voor klanten tot een verbruik van rond de 26 GJ (ongeveer de helft van de klanten van SVP) de energielasten voor verwarming na aftrek van de compensatiemaatregelen (hogere teruggave energiebelasting voor verwarming en verlaagde BTW vanaf 1 juli dit jaar) lager zijn dan in 2021

Warmtetarieven 2023
Voor de tarieven van warmtelevering door SVP in 2023 gaan de komende maanden bepalend zijn. De komende weken zal meer duidelijk over een eventueel plafond tarief voor warmtelevering en eind december bepaalt de ACM de maximumtarieven voor warmtelevering. Belangrijk is dat de compensatiemaatregelen van de overheid óók gaan gelden voor warmteklanten.

Klantinformatie van SVP
De komende maanden zal SVP zijn klanten via gerichte communicatie op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de situatie voor 2023.

Jaarcijfers SVP over 2023: minder verlies dan prognose

16-05-2024

SVP (Stadsverwarming Purmerend) maakt zijn jaarcijfers bekend over 2023. Het resultaat voor belastingen over 2023 bedraagt € 1,7 mln. negatief (na belastingen: € 1,5 mln. negatief). Dit is € 4,9 mln. lager dan opgenomen in de jaarbegroting (opgesteld in oktober 2022) maar € 6,4 mln. beter dan de laatste prognose (opgesteld begin oktober 2023). In 2023 werd SVP geconfronteerd met een aantal onvoorziene problemen met de ketels van de BWC (BioWarmteCentrale) wat leidde tot negatieve financiële consequenties. Het is voor het eerst sinds 2019 dat SVP geen zwarte cijfers kan schrijven.

Lees meer

Verkenning van aardwarmte in Purmerend

14-05-2024

In Purmerend wordt onderzoek gedaan naar het winnen van aardwarmte om duurzame en betaalbare warmte te leveren aan het warmtenet van Stadsverwarming Purmerend (SVP). Yeager Energy, Energie Beheer Nederland (EBN), SVP en de gemeente Purmerend zijn betrokken bij het project. Aardwarmte wordt gewonnen uit heet water op enkele kilometers diepte en kan worden gebruikt voor verwarming. Het project richt zich op het onderzoeken van de aardwarmtepotentie en het verkrijgen van vergunningen. Als het onderzoek succesvol is, kan het warmtenet in 2027 de eerste bewoners van Purmerend voorzien van aardwarmte.

Lees meer