Volgende fase voor de Proeftuin Gasvrij

De eerste woningen in de volgende fase van de proeftuin Gasvrij (Blok-1, Scheldestraat en omgeving) zijn gasvrij gemaakt. Afgelopen maanden heeft SVP de warmteleidingen in de straat al aangelegd. Stapsgewijs worden nu een voor een de woningen van het aardgas afgehaald. Als laatste stap in het proces wordt de cv-ketel verwijderd en daarvoor in de plaats een warmte-afleverset in de woning geïnstalleerd. Eind maart 2023 is het hele deelgebied aangesloten op het warmtenet van SVP. Het gaat in Blok 1 in totaal om ongeveer 100 woningen.

Zie ook: https://purmerend.nl/actueel/meer-nieuws/proeftuin-purmerend-gasvrij-in-volgende-fase

UPDATE – Rekenfout ACM – Klanten krijgen max € 36 terug

17-07-2024

De toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een rekenfout gemaakt in de berekening van het maximumtarief voor het vastrecht warmte. SVP gaat dit bedrag uiterlijk februari 2025 uitkeren.

Lees meer

Rekenfout ACM – Kleine correctie op het vastrecht: klanten krijgen € 36 terug

27-06-2024

De toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een Herstelbesluit maximumtarief vastrecht warmte gepubliceerd naar aanleiding van een door hen gemaakte rekenfout. Deze zat in de berekening van dit tarief voor 2024 dat ze eind vorig jaar (2023) publiceerden. Dit herstelbesluit houdt in dat het maximum vastrecht met 36 euro (inclusief btw) omlaaggaat.  

Lees meer