Update warmtetarieven 2023 (2)

Energieprijzen nog steeds hoog

De prijs voor gas stijgt niet meer zo snel, maar is nog steeds 7 tot 10 keer hoger dan in 2021. Wij gebruiken slechts voor een deel gas voor de warmteproductie. Dit doen we voor het opvangen van de pieken in de warmtevraag. Daarnaast is door de gestegen gasprijs, de prijs voor elektriciteit ook gestegen. Dat geldt ook voor de prijs van de houtsnippers. Deze stijgt onder andere door hogere brandstofkosten voor het vervoer, strenger beleid rondom het verzamelen van het snoei- en tophout, droogte en grotere vraag naar houtsnippers.

2022: Geen tussentijdse verhoging

Het warmtetarief van SVP is in 2022 niet (verder) verhoogd. Dat gebeurt ook niet in november en december. De overheid heeft dit jaar bovendien een groot deel van de prijsstijging van januari gecompenseerd. Hierdoor zijn de netto kosten voor een groot deel van onze klanten maar beperkt gestegen (en bij een verbruik tot 27GJ zelfs gedaald) ten opzichte van 2021. Ook ten opzichte van aardgas zit een warmteklant van SVP relatief goed. Zou men nu aardgas gebruiken, dan zou het voorschotbedrag in november en december tot 3,5x zo hoog zijn geweest.

2023: Prijsplafond warmte

Vanaf 1 januari is er naast het leveringstarief een prijsplafond voor warmte. Tot en met 37GJ betalen klanten niet ons leveringstarief, maar het prijsplafondtarief. De overheid betaalt de rest van het leveringstarief. Het prijsplafond is vastgesteld op €47,38 per GJ tot en met een verbruiksgrens van 37GJ. Ongeveer 75% van de klanten van SVP verbruikt minder dan 37GJ. Voor het verbruik boven deze grens betalen klanten wel ons volledige leveringstarief. Ons leveringstarief maken we voor eind december bekend.

Effect op de kosten in 2023

We verwachten dat de kosten voor warmte zullen stijgen in 2023. Het plafondtarief van €47,38 ligt nog steeds flink boven het huidige tarief van 2022. Dat is namelijk €32,62 per GJ.
Voorschot omhoog per 1 januari
Net als ieder jaar passen we per 1 januari het voorschotbedrag aan. We doen dat, zodat klanten bij hun jaarafrekening geen of geen grote bijbetaling hoeven te doen. De verhoging per januari is tijdelijk extra hoog, tot de volgende jaarafrekening. Hoe dat komt leggen we uit in deze video van begin dit jaar.

Twee keer €190 compensatie

Ondanks alle prijsstijgingen is er ook een beetje goed nieuws. Via de stroomleverancier ontvangen klanten in november en december twee keer een bedrag van €190. Dit is een uitkering van de overheid en is bedoeld om de gestegen kosten voor energie (elektriciteit en warmte) enigszins te compenseren.

Besparen loont

De stijgende energieprijzen hebben voor iedereen grote gevolgen. Minder energie verbruiken loont nu meer dan ooit.

De belangrijkste besparingsadviezen zijn (zie ook de website van Zet ook de Knop om):
• Zet de verwarming op maximaal 19 graden
• Zet de verwarming ’s nachts op maximaal 15 graden
• Verwarm alleen de ruimtes waar men langer verblijft

Houd het verbruik regelmatig bij, zodat er goed inzicht is in het eigen verbruik. Klanten met een slimme kunnen dat doen dat met de SmartSVP app (te vinden in de Apple Store en Google Play Store).

Lees hier meer in: veel gestelde vragen

Geen warmtelevering SVP door stroomstoring Liander op vrijdag 1 maart

01-03-2024

Door een stroomstoring was er van het begin van de ochtend van 1 maart 2024 tot ongeveer 11.00 uur later die ochtend geen consistente warmtelevering in Purmerend. Er is hard gewerkt om de storing te verhelpen. De onderbreking in de levering is ontstaan na een stroomstoring eerder deze nacht bij Liander. De warmtelevering is in de loop van de vrijdagochtend hersteld.

Lees meer

Mijlpaal bereikt: 20.000ste slimme meter geplaatst

16-02-2024

Er is nieuwe mijlpaal bereikt bij de uitrol van slimme meters! Afgelopen week heeft één van onze monteurs de 20.000ste slimme meter geplaatst bij één van onze klanten. Een feestelijke gebeurtenis, waarbij we de bewoner van het adres een bloemetje hebben aangeboden.

Lees meer