SVP Warmte Tarieven 2023 bekend

SVP Warmte Tarieven 2023 bekendleveringstarief stijgt, vastrecht blijft gelijk 

Purmerend, 12 december 2021. De warmtetarieven van SVP voor 2023 zijn bekend. Het leveringstarief stijgt aanzienlijk, het vastrecht blijft nagenoeg gelijk aan 2022. De overheid heeft een prijsplafond voor warmte ingesteld dat de stijging van de kosten voor de verbruikers dempt. Dit prijsplafond ligt wel hoger dan de warmtetarieven in 2022. Anders dan bij gas zijn de warmtetarieven in 2022 namelijk gelijk gebleven. Deze waren tot wel 3,5 keer lager dan de gasprijzen. Ook in 2023 is het tarief van SVP lager dan de nu bekende gastarieven.  

Gestegen kosten in 2023  

Komend jaar stijgen de kosten die SVP maakt voor het produceren en leveren van warmte fors. Dit komt vooral door de stijging van de inkoopkosten voor aardgas voor de hulpketels, houtsnippers voor de BioWarmteCentrale en elektriciteit (ondermeer pompenergie). Zo is de inkoopprijs van gas verviervoudigd sinds medio 2021. De totale productiekosten zullen daardoor bijna verdubbelen ten opzichte van 2022.  

Prijsplafond  

De overheid heeft ook voor warmte een prijsplafond ingesteld. Tot en met 37GJ betalen klanten niet het leveringstarief, maar het prijsplafondtarief. De overheid betaalt de rest van het leveringstarief. Het prijsplafond is vastgesteld op € 47,38 per GJ tot en met een verbruiksgrens van 37GJ. Voor het verbruik boven deze grens betalen klanten het volledige leveringstarief van € 65,21 per GJ. Ongeveer 75% van de klanten van SVP verbruikt minder dan 37GJ. 

Tarieven 2023 inclusief 21% btw – klik hier voor meer informatie 

  • Prijsplafondtarief (verbruik t/m 37 GJ): 47,38 per GJ  
  • SVP Leveringstarief (verbruik boven 37 GJ): 65,21 per GJ  
  • Vastrecht (afleverset in eigendom SVP):                €          591,54 per jaar 
  • Vastrecht (afleverset geen eigendom SVP):           €          450,66 per jaar 

Een klant met een gemiddeld verbruik van 28GJ gaat op jaarbasis ca. € 380 (circa € 32/maand, zo’n 25%) meer betalen dan in 2022. Vergeleken met het ACM-tarief (dat is gebaseerd op aardgas) betaalt een klant met 28GJ verbruik € 1.349 (40%) minder per jaar. Dit komt voornamelijk doordat het SVP-leveringstarief en vastrecht veel lager zijn, en daarnaast helpt daarbij het prijsplafond van de overheid.  

Voorschotbedrag tot jaarafrekening tijdelijk hoger 

In het voorschot van dit jaar (2022) is nog geen rekening gehouden met de nieuwe tarieven. Om te voorkomen dat klanten veel moet bijbetalen op hun jaarafrekening, kan het zijn dat het voorschot vanaf januari tijdelijk hoger is tot de jaarafrekening dan daarna. Hoeveel hoger hangt af van wanneer klanten hun jaarafrekening krijgen. Het nieuwe voorschot is uiterlijk 31 december bekend.  

Uitleg in animatievideo’s  

Er zijn 4 animatievideo’s gemaakt met uitleg over tarief, prijsplafond en voorschotten, te vinden via het YouTube-kanaal van SVP.

Jaarcijfers SVP over 2023: minder verlies dan prognose

16-05-2024

SVP (Stadsverwarming Purmerend) maakt zijn jaarcijfers bekend over 2023. Het resultaat voor belastingen over 2023 bedraagt € 1,7 mln. negatief (na belastingen: € 1,5 mln. negatief). Dit is € 4,9 mln. lager dan opgenomen in de jaarbegroting (opgesteld in oktober 2022) maar € 6,4 mln. beter dan de laatste prognose (opgesteld begin oktober 2023). In 2023 werd SVP geconfronteerd met een aantal onvoorziene problemen met de ketels van de BWC (BioWarmteCentrale) wat leidde tot negatieve financiële consequenties. Het is voor het eerst sinds 2019 dat SVP geen zwarte cijfers kan schrijven.

Lees meer

Verkenning van aardwarmte in Purmerend

14-05-2024

In Purmerend wordt onderzoek gedaan naar het winnen van aardwarmte om duurzame en betaalbare warmte te leveren aan het warmtenet van Stadsverwarming Purmerend (SVP). Yeager Energy, Energie Beheer Nederland (EBN), SVP en de gemeente Purmerend zijn betrokken bij het project. Aardwarmte wordt gewonnen uit heet water op enkele kilometers diepte en kan worden gebruikt voor verwarming. Het project richt zich op het onderzoeken van de aardwarmtepotentie en het verkrijgen van vergunningen. Als het onderzoek succesvol is, kan het warmtenet in 2027 de eerste bewoners van Purmerend voorzien van aardwarmte.

Lees meer