Update warmtetarieven 2023 – ook prijsplafond voor warmte

Ontwikkelingen energiemarkt
Veelvuldig is in het nieuws geweest hoe het afgelopen jaar de energiemarkt op hol is geslagen. De prijzen op de Europese energiehandelsmarkt zijn flink opgelopen en zijn nu tot wel tien keer zo hoog als in de afgelopen jaren. Dit heeft verschillende oorzaken. Er is meer vraag naar gas vanuit Azië, we hebben te maken met een beperkte levering vanuit Rusland en we zijn minder gas gaan winnen uit het Groningen-gasveld. De spanningen met Rusland en de situatie in Oekraïne deden de gasprijzen verder stijgen en daarmee ook de energietarieven en brandstofprijzen voor consumenten en bedrijven.

SVP goedkoper dan gas in 2022; veel klanten goedkoper uit dan in 2021
In 2022 zijn de tarieven van SVP de laagste van alle warmtebedrijven in Nederland en vooral (fors) lager dan de aardgastarieven. Ook zijn de tarieven van SVP gedurende 2022 niet verhoogd, terwijl de gastarieven door het jaar heen verder zijn gestegen. Op dit moment is het tarief van SVP tot wel 3,5 keer lager dan aardgas, zie onderstaande grafiek.

Door de compensatiemaatregelen van de overheid in 2022, zijn klanten die tot 27 GJ verbruiken zelfs goedkoper uit dan in 2021. Ongeveer de helft van onze klanten zit onder dit verbruik.

Prinsjesdag 2022 – prijsplafond voor energie
Op 4 oktober is duidelijk geworden dat per 1 januari 2023 er ook een prijsplafond gaat gelden voor warmteklanten. Daarmee wil het kabinet verlichting bieden voor de gestegen energiekosten. De komende weken zal dit verder worden uitgewerkt. Samen met de andere warmtebedrijven zijn wij hierover in gesprek met de Rijksoverheid.

Warmtetarieven van SVP in 2023
Wij verwachten dat de warmtetarieven per 1 januari 2023 zullen stijgen. Hoeveel en hoe dat precies uitpakt voor onze klanten is nu nog niet te zeggen. Dat is afhankelijk van hoe de energiemarkt zich de komende maanden ontwikkelt en hoe de uitvoering van het prijsplafond voor warmte zal worden vormgegeven. Wij houden onze klanten op de hoogte van de ontwikkelingen. Onze tarieven zijn eind december definitief bekend. Het nieuwe termijnbedrag berekenen wij begin januari.

Klanten kunnen hun huidige termijnbedrag bekijken via MijnSVP. Klanten met een slimme meter  kunnen de SmartSVP app gebruiken. Daarmee is er direct inzicht in het verbruik.

SVP ziet af van bouw tweede BioWarmteCentrale

06-12-2022

Door stijgingen in de verwachte investeringskosten van de installatie ziet SVP af van de realisatie van een tweede BioWarmteCentrale. Bij herijking van de businesscase blijkt dat het onverstandig is de bouw door te zetten. SVP gaat onverminderd door met de verdere verduurzaming van de warmtebronnen en kijkt daarbij nu vooral naar andere bronnen zoals aardwarmte (geothermie) en warmte uit afval- en/of oppervlaktewater.

Lees meer

Vliegtuigje gaat thermografische scan maken van warmtenet Purmerend

22-11-2022

Met behulp van vliegtuigopnamen wordt binnenkort een thermografische infraroodscan van het warmtenet gemaakt. Met behulp van de scan zijn de onderhouds- en renovatieactiviteiten van SVP beter te plannen. Warmteverliezen kunnen hiermee sterk gereduceerd worden en storingen voorkomen.

Lees meer