Update warmtetarieven 2023 – ook prijsplafond voor warmte

Ontwikkelingen energiemarkt
Veelvuldig is in het nieuws geweest hoe het afgelopen jaar de energiemarkt op hol is geslagen. De prijzen op de Europese energiehandelsmarkt zijn flink opgelopen en zijn nu tot wel tien keer zo hoog als in de afgelopen jaren. Dit heeft verschillende oorzaken. Er is meer vraag naar gas vanuit Azië, we hebben te maken met een beperkte levering vanuit Rusland en we zijn minder gas gaan winnen uit het Groningen-gasveld. De spanningen met Rusland en de situatie in Oekraïne deden de gasprijzen verder stijgen en daarmee ook de energietarieven en brandstofprijzen voor consumenten en bedrijven.

SVP goedkoper dan gas in 2022; veel klanten goedkoper uit dan in 2021
In 2022 zijn de tarieven van SVP de laagste van alle warmtebedrijven in Nederland en vooral (fors) lager dan de aardgastarieven. Ook zijn de tarieven van SVP gedurende 2022 niet verhoogd, terwijl de gastarieven door het jaar heen verder zijn gestegen. Op dit moment is het tarief van SVP tot wel 3,5 keer lager dan aardgas, zie onderstaande grafiek.

Door de compensatiemaatregelen van de overheid in 2022, zijn klanten die tot 27 GJ verbruiken zelfs goedkoper uit dan in 2021. Ongeveer de helft van onze klanten zit onder dit verbruik.

Prinsjesdag 2022 – prijsplafond voor energie
Op 4 oktober is duidelijk geworden dat per 1 januari 2023 er ook een prijsplafond gaat gelden voor warmteklanten. Daarmee wil het kabinet verlichting bieden voor de gestegen energiekosten. De komende weken zal dit verder worden uitgewerkt. Samen met de andere warmtebedrijven zijn wij hierover in gesprek met de Rijksoverheid.

Warmtetarieven van SVP in 2023
Wij verwachten dat de warmtetarieven per 1 januari 2023 zullen stijgen. Hoeveel en hoe dat precies uitpakt voor onze klanten is nu nog niet te zeggen. Dat is afhankelijk van hoe de energiemarkt zich de komende maanden ontwikkelt en hoe de uitvoering van het prijsplafond voor warmte zal worden vormgegeven. Wij houden onze klanten op de hoogte van de ontwikkelingen. Onze tarieven zijn eind december definitief bekend. Het nieuwe termijnbedrag berekenen wij begin januari.

Klanten kunnen hun huidige termijnbedrag bekijken via MijnSVP. Klanten met een slimme meter  kunnen de SmartSVP app gebruiken. Daarmee is er direct inzicht in het verbruik.

Jaarcijfers SVP over 2023: minder verlies dan prognose

16-05-2024

SVP (Stadsverwarming Purmerend) maakt zijn jaarcijfers bekend over 2023. Het resultaat voor belastingen over 2023 bedraagt € 1,7 mln. negatief (na belastingen: € 1,5 mln. negatief). Dit is € 4,9 mln. lager dan opgenomen in de jaarbegroting (opgesteld in oktober 2022) maar € 6,4 mln. beter dan de laatste prognose (opgesteld begin oktober 2023). In 2023 werd SVP geconfronteerd met een aantal onvoorziene problemen met de ketels van de BWC (BioWarmteCentrale) wat leidde tot negatieve financiële consequenties. Het is voor het eerst sinds 2019 dat SVP geen zwarte cijfers kan schrijven.

Lees meer

Verkenning van aardwarmte in Purmerend

14-05-2024

In Purmerend wordt onderzoek gedaan naar het winnen van aardwarmte om duurzame en betaalbare warmte te leveren aan het warmtenet van Stadsverwarming Purmerend (SVP). Yeager Energy, Energie Beheer Nederland (EBN), SVP en de gemeente Purmerend zijn betrokken bij het project. Aardwarmte wordt gewonnen uit heet water op enkele kilometers diepte en kan worden gebruikt voor verwarming. Het project richt zich op het onderzoeken van de aardwarmtepotentie en het verkrijgen van vergunningen. Als het onderzoek succesvol is, kan het warmtenet in 2027 de eerste bewoners van Purmerend voorzien van aardwarmte.

Lees meer