Verkenning van aardwarmte in Purmerend

In Purmerend wordt de mogelijkheid onderzocht om aardwarmte te winnen via meerdere bronnen in de diepe ondergrond, met als doel duurzame en betaalbare warmte te leveren aan het warmtenet van Stadsverwarming Purmerend (SVP).  Na de eerste verkenningen is het nu zover dat Yeager Energy, Energie Beheer Nederland (EBN), SVP en de gemeente Purmerend in gesprek zijn om de volgende stappen voor het opstarten van het aardwarmteproject te bepalen. Aardwarmte (ook bekend als geothermie) is duurzame warmte die wordt gewonnen uit heet water uit de ondergrond op enkele kilometers diepte. Deze warmte kan worden gebruikt voor het verwarmen van huizen en gebouwen. Aardwarmte is een kansrijke, lokale energiebron die een belangrijke bijdrage kan leveren aan een duurzame warmtevoorziening van Purmerend.

Yeager Energy is een Nederlands bedrijf dat al een groot aantal jaren actief is in de geothermiesector, zowel in het realiseren van als met financiële investeringen in geothermieprojecten. EBN is als beleidsdeelneming 100% in eigendom van de Nederlandse staat en vervult een belangrijke rol in het verbinden van publieke en private partijen in de energiesector. EBN heeft veel ervaring met aardwarmteprojecten in Nederland. SVP is de warmteleverancier en kan de (aard)warmte via haar bestaande warmtenet aan haar klanten leveren.

Yeager Energy en EBN zullen zich dit jaar in Purmerend met name richten op het verder onderzoeken van de aardwarmtepotentie van de ondergrond en het opstarten van het vergunningentraject, zoals de Omgevingsvergunning en de Milieueffectrapportage (MER). Een SDE-subsidie is toegekend en als het aanvullende onderzoek bevestigt dat de ondergrond geschikt is voor het veilig en verantwoord winnen van aardwarmte en het vergunningentraject voorspoedig verloopt, kunnen vervolgstappen worden gezet. De verwachting is dat het warmtenet in 2027 voor een deel op aardwarmte kan worden aangesloten en SVP dan de eerste bewoners van Purmerend kan voorzien van aardwarmte. 

Wat is aardwarmte?

Bij aardwarmtewinning wordt heet water (circa 95 ⁰C) uit de ondergrond opgepompt. Per 100 meter diepte wordt het water in Nederland circa drie graden warmer. De warmte wordt door een warmtewisselaar boven de grond uit het opgepompte water gehaald, waarna het afgekoelde water via een gesloten circuit wordt teruggevoerd naar de ondergrond, waar het van nature weer wordt opgewarmd. Er wordt dus geen water onttrokken uit de ondergrond. De warmte wordt door een verdeelstation en een warmtenet vervolgens naar de woningen en bedrijven vervoerd. Aardwarmte is een lokaal product, veilig, betrouwbaar en betaalbaar. Meer informatie over aardwarmte vindt u op www.allesoveraardwarmte.nl.

De betrokken partijen werken op dit moment ook aan een eigen website: www.aardwarmtepurmerend.nl, waar de bewoners van Purmerend later meer informatie kunnen vinden en via een contactformulier vragen kunnen stellen.

Jaarcijfers SVP over 2023: minder verlies dan prognose

16-05-2024

SVP (Stadsverwarming Purmerend) maakt zijn jaarcijfers bekend over 2023. Het resultaat voor belastingen over 2023 bedraagt € 1,7 mln. negatief (na belastingen: € 1,5 mln. negatief). Dit is € 4,9 mln. lager dan opgenomen in de jaarbegroting (opgesteld in oktober 2022) maar € 6,4 mln. beter dan de laatste prognose (opgesteld begin oktober 2023). In 2023 werd SVP geconfronteerd met een aantal onvoorziene problemen met de ketels van de BWC (BioWarmteCentrale) wat leidde tot negatieve financiële consequenties. Het is voor het eerst sinds 2019 dat SVP geen zwarte cijfers kan schrijven.

Lees meer

Verkenning van aardwarmte in Purmerend

14-05-2024

In Purmerend wordt onderzoek gedaan naar het winnen van aardwarmte om duurzame en betaalbare warmte te leveren aan het warmtenet van Stadsverwarming Purmerend (SVP). Yeager Energy, Energie Beheer Nederland (EBN), SVP en de gemeente Purmerend zijn betrokken bij het project. Aardwarmte wordt gewonnen uit heet water op enkele kilometers diepte en kan worden gebruikt voor verwarming. Het project richt zich op het onderzoeken van de aardwarmtepotentie en het verkrijgen van vergunningen. Als het onderzoek succesvol is, kan het warmtenet in 2027 de eerste bewoners van Purmerend voorzien van aardwarmte.

Lees meer